Köpvillkor

Allmänna resevillkor 

Sporttravel drivs av L4 Event AB 556968-1934, nedan kallat ”Sporttravel” och följer de allmänna villkor och regler för paketresor som Konsumentverket och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation rekommenderar. Vi har även ställt statlig resegaranti hos kammarkollegiet som krävs för att arrangera paketresor. 

De särskilda resevillkoren som anges nedan är särskilda villkor för Sporttravel och ersätter motsvarande bestämmelser i de allmänna villkoren. 

 Särskilda Resevillkor 

Avtalat arrangemang/förmedling 

Resorna är arrangerade/förmedlade av Sporttravel i samarbete med lokala agenter och andra leverantörer. 

Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med Sporttravel. Huvudresenären är betalningsansvarig för hela bokningen. Alla ändringar och eventuell avbeställning ska göras av huvudresenären. Eventuell återbetalning vid avbeställning sker till huvudresenären. Huvudresenären ansvarar för att förse Sporttravel med korrekta kontaktuppgifter så att denne kan nås med viktig information. Huvudresenären ansvarar för att vidarebefordra viktig information till övriga resenärer 

 Bokning och betalning 

Bokad resa bekräftas och garanteras först när full betalning erlagts. Genom inbetalningen bekräftar resenären att denne accepterat de skriftligen lämnade villkoren. Anmälan är bindande efter att betalning erlagts. Full betalning skall ske vid bokningstillfället enligt något av tillgängliga betalningsalternativ om annat ej överenskommits separat. 

 Biljetter 

Sporttravel ansvarar ej för om något evenemang blir flyttat eller inställt. Vid ett inställt evenemang har kunden rätt att få ersättning för biljetten enligt arrangörens villkor. Vid flytt av matchdatum gäller istället matchbiljett/ bokat paket till det nya speldatumet. Om något oförutsett skulle inträffa vilket medför att Sporttravel ej lyckas leverera biljetter som överenskommet erbjuds resenären full återbetalning av bokat paket. 

Sporttravel har inget ansvar för gäst som blivit avvisad från arenan på grund dåligt uppförande eller som brutit mot arrangörens regler och restriktioner. Det är resenärens ansvar att sätta sig in i gällande regelverk avseende uppträdande vid varje evenemang. 

Biljetter får ej säljas eller överlåtas till annan part än de/den person/er Sporttravel godkänt och bekräftat. 

 Resehandlingar 

Resenären är skyldig att kontrollera alla resehandlingar när dessa erhålls och omgående meddela Sporttravel eventuella felaktigheter. Resedokumenten erhålls i samband med betalning och bokningsbekräftelse. 

 Försäkringar 

Resenären ansvarar för att egen del för eventuella person- och reseförsäkringar. 

Avbokning 

 Våra paket är som standard ej avbokningsbara, önskas ett avbokningsbart alternativ kan ni kontakta oss för alternativ. Vid eventuellt inställd eller flyttad match är matchbiljett/ paket giltig till nytt matchdatum.  

 Pass och eventuella visum 

Resenären ansvarar för att han/hon innehar godkänt och giltigt pass samt övriga dokument som är nödvändiga för resan 
För nordiska medborgare krävs inget visum för inresa i Storbritannien. Dock måste alla resenärer uppvisa giltigt pass. 

 Transporter 

Sporttravel tillhandahåller inga flyg- eller båttransporter och ansvarar ej för dessa eller eventuella händelser orsakade av dessa. Resenären äger själv ansvar att hålla sig uppdaterad med eventuella ändringar som kan påverka transporterna. 

 Tryckfel 

Sporttravel reserverar sig för eventuella tryckfel samt pris-, och programändringar. 

 Reklamationsfrist 

Klagomål som ej kunnat åtgärdas på platsen direkt eller vid aktuell tidpunkt skall sändas in som reklamation inom 10 dagar från resans avslutande och skall vara skriftlig. Reklamationer inkomna till Sporttravel senare beaktas ej. Sporttravel lämnar ej ersättning för de fall Sporttravel ej uppenbarligen står ansvariga för uppkommen skada. 

 Force majeure 

Såväl Sporttravel som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. Om Sporttravel frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären rätt att få tillbaka vad denne betalat. Om Sporttravel frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären inte rätt till skadestånd. 

Bedömningen av om en händelse ska anses utgöra en sådan händelse som anges ovan ska göras med beaktande av officiella uttalanden från svenska och internationella myndigheter. En avrådan av Utrikesdepartementet från resor till det aktuella resmålet ska anses som en sådan händelse. 

Upplev drömmen om de största evenemangen och de bästa arenorna på plats med oss på Sporttravel!
Med över 40 års samlad erfarenhet av fotbolls- och evenemangsresor är vi en av Skandianaviens vassaste arrangörer!

Hittar du inte Ditt lag eller Din dröm-match? Kontakta oss så hjälper vi dig

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gilla oss på Facebook

Copyright © 2024 L4 Event AB